...

E-Arşiv Çözümleri

Kimler Kullanabilir

Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan ticari bütün mükellefler e-Arşiv uygulamasından yararlanabilmektedir.


Kullanması Zorunlu Kuruluşlar


Mal veya hizmet satışında bir veya birden fazla kez müşteri ile yüz yüze irtibatı olmayarak yapılan (internet'ten veya telefon'dan) ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

Nasıl Kullanmaya Başlarım

Entegrasyon süreci boyunda bütün işlemler şirketimiz tarafından yürütülecektir.

E-Arşiv'in Avantajları

1. Maliyet Tasarrufu Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinizi azaltın.
2. Kolay Entegrasyon ile iş süreçlerinize ve mevcut yazılımlara kolayca entegre edin.
3. Yeni nesil ÖKC zorunluluğundan kurtulun tüm satışlarınızda e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura düzenleyin, ÖKC kullanma zorunluluğundan kurtulun.
4. Faturalarınıza kolayca reklam içerikleri ekleyin.
5. e-posta/SMS hizmetiyle faturalarınızı alıcılara otomatik olarak gönderin.

Access all our services and assets.

Purchase Now