...

E-İrsaliye Çözümleri

Kimler Kullanabilir

e-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına da dahil olabilir.

Kullanması Zorunlu Kuruluşlar

01.01.2019 yılı itibari ile e-Fatura kapsamına giren ve girmiş olan firmaların hepsi kullanması zorunludur.

Nasıl Kullanmaya Başlarım

Entegrasyon süreci boyunda bütün işlemler şirketimiz tarafından yürütülecektir.

E-İrsaliye'nin Avantajları

1. Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.
2. Kolay Entegrasyon ile iş süreçlerinize ve mevcut yazılımlara kolayca entegre edin.
3. e-İrsaliyelerinizi dijital ortama taşıyın, kayıtlarınızın güvenliğini sağlayın.
4. Dijital ortamda oluşturduğunuz e-İrsaliyelerinize tek tıkla ulaşın operasyonel verimliliğinizi arttırın.
5. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

Access all our services and assets.

Purchase Now