...

E-Fatura Çözümleri

Kimler Kullanabilir

Ticari firma olarak sadece Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilmektedir.


Kullanması Zorunlu Kuruluşlar


1. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.
4. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemektedir.

Nasıl Kullanmaya Başlarım

Entegrasyon süreci boyunda bütün işlemler şirketimiz tarafından yürütülecektir.

E-fatura'nın Avantajları

1. Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.
2. İş süreçlerinize ve mevcut yazılımlara kolayca entegre edin.
3. Faturalama ve muhasebe süreçlerinizi hızlandırarak zaman kazanın.

Access all our services and assets.

Purchase Now