aracı olmadan efatura direkt entegrasyon alt yapısı

GİB DİREKT ENTEGRASYON SİSTEMİ İLE ENTEGRATÖRE ELVEDA

SINIRSIZ KULLANIM İLE KAÇ KONTÖRÜM KALDI DERDİNE SON

Efatura entegrasyon

Belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. Hukuksal açıdan basılı fatura ile aynı niteliklere sahiptir.

Earşiv entegrasyon

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

Edefter entegrasyon

Kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır.

Eirsaliye entegrasyon

213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından belirlenen, elektronik ortamda düzenlenmiş belgedir. e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir.